Baťův kanál

Baťův kanál je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935 – 1938. Její délka je 52 km, spojuje Otrokovice s Rohatcem. Vede po řece Moravě a uměle vyhloubenými kanály. Jeho součásti je řada pohyblivých jezů, plavebních komor (14) a dalších technických staveb historické hodnoty. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty jsou vybudovány typické podchody – ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům.

Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Lignit se dopravoval do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné elektrárny, která zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou.

Na trase je řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory je postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

V současné době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena a slouží k pravidelné i turistické vodní dopravě. Zprovozněno je 12 plavebních komor a cesta je tak splavná mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně až Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. Cílem plánované úpravy vodní cesty umožní plout až do Hodonína a Kroměříže (tzv. Hanácké Athény).

zdroj: Wikipedie

Fotografie z Baťova kanálu najdete na  ZDE 

Baťův kanál z výšky  –  Baťův kanál vírníkem – YouTube

Provozní doba plavebních komor:

květen a září: pátek – neděle + státní svátky od 9:30 do 18:00 hod. Přestávka 13,30-14,00 hod. Poslední proplavení 17,45 hod.

červen, červenec a srpen: úterý – neděle + státní svátky od 9:30 do 18:00 hod. Přestávka 13,30-14,00 hod. Poslední proplavení 17,45 hod.

Mimo provozní dobu plavebních komor je možno plout na úseku Petrov – Strážnice – Vnorovy  v tomto úseku jsou plavební komory stále otevřené nebo Petrov-Sudoměřice-slovenská Skalica.