Nová vylepšení na lodi

Pro letošní sezónu jsme připravili, dle podnětů zákazníků další nová vylepšení.